Image

Ima nade za "Tehnos"

Ima nade za "Tehnos"

Izjava gospodina Milisava Novičića:

Poslednjih meseci imamo razgovore sa jednom jakom italijanskom kompanijom koja želi da preuzme nekadašnju livnicu Tehnosa. Oni bi je zakupili na pet godina i adaptirali za svoj proizvodni program. Ukoliko uspešno privredemo razgovore oni bi zaposlili 50 ljudi, a naš uslov je da plata ne može biti manja od 50.000 dinara u neto iznosu. Nakon pet godina grad bi razmotrio mogućnost da li će im prodati liniju ili će otkazati saradnju, objasnio je Novičić, navodeći da bi pregovori trebalo da budu završeni do kraja meseca.