Image

Grad Čačak

Grad Čačak

Grad Čačak nalazi se u središnjem delu centralne Srbije u Moravičkom okrugu, a od glavnog grada Srbije, Beograda, udaljen je 150 km. Teritorija grada zauzima površinu od 636 km2, a prema poslednjem popisu u čačanskoj opštini živelo je 117.072 stanovnika, od čega 73.217 u gradu Čačku. Čačak karakterišu velika gustina naseljenosti, razvijene privredne, kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti čime se stvara znatna potražnja za uslugama koje grad pruža. Povoljan geografski položaj, umerena klima, obale reke, kulturnoistorijski spomenici, brojne kulturno-zabavne i sportske manifestacije kreiraju turističku ponudu Čačka. Na samo nekoliko kilometara od Čačka nalaze se banje, sela, manastiri, kulturno-istorijski spomenici, prelepa priroda u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, planine Ovčar i Kablar, jezera i meandri Zapadne Morave, bogata flora i fauna…

Čačanski kraj ima povoljan saobraćajno-geografski položaj, pa samim tim predstavlja i povoljnu investicionu lokaciju. Nalazi se na raskrsnici puteva između zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, kao i putnih pravaca ka Sarajevu, Podgorici, Prištini i Skoplju. Iz Čačka je lako pokriti rastuće tržište od 16 miliona potrošača. Magistralni putni pravac M5 (Beograd-Čačak-Užice-Zlatibor-Crna Gora), prolazi ovim područjem, a od Beograda do Čačka stiže se Ibarskom magistralom. Veza sa auto-putem Beograd-Niš ide preko Kragujevca i Kruševca. Teritoriju gradske opštine preseca železnička pruga koja spaja dve veoma važne železničke komunikacije: prugu Beograd-Bar i međunarodnu prugu Beograd-Niš-Solun. Čačak ima razvijen turistički informacioni sistem, bogato kulturnoistorijsko nasleđe, izuzetno raznovrsne turističke potencijale, mogućnosti za tranzitni, zdravstveni, kulturno-arheološki, lovni i sportskorekreativni turizam. U Čačku se nalaze i dva fakulteta Agronomski i Tehnički, visoka Tehnička škola, kao i nekoliko Poslovnih visokih škola, koji predstavljaju izvor visokokvalifikovane radne snage. Naučnoistraživačkim radom u oblasti poljoprivrede bavi se Institut za voćarstvo Čačak.

Strukturu čačanske privrede čine poljoprivreda, industrija, trgovina i uslužne delatnosti. Osim poljoprivredne proizvodnje, zastupljena je i proizvodnja papira, električnih aparata za domaćinstvo, reznih alata za obradu metala, nemetala i drveta, prozvoda hemijske industrije, termotehničkih uređaja, drvene, metalne i kombinovane stolarije, delova i pribora za farmaceutsku industriju i proizvoda za medicinske potrebe, prerada šumskih i poljoprivrednih proizvoda itd. Privatno preduzetništvo, koje ima svoju tradiciju još od XIX veka, čini i osnovnu karakteristiku privrede Čačka. Čačani su na vreme počeli da razvijaju privatno preduzetništvo, pa se Čačak nametnuo kao središte moravičkog okruga i danas je po privrednom razvoju daleko ispred suseda. Veliki broj privatnih preduzeća prerastao je u srednje razvijena preduzeća sa većim brojem zaposlenih i širokim spektrom proizvoda, čija su imena postala poznate i prepoznatljive robne marke. Pored poslovnog udruženja GRADAC 97, postoje i druga poslovna udruženja koja doprinose razvoju privrede u gradu (UNIJA ČAČAK 2000, Udruženja vlasnika zanatskih radnji, Udruženje ženskog preduzetništva, Udruženje poslodavaca, i dr.

Image