Image

O udruzenju

O udruženju

Poslovno udruženje GRADAC 97 osnovano je 1997. godine sa glavnim ciljem da se unapredi privatni sektor, da se konstruktivno utiče na lokalne i državne vlasti u pogledu donošenja propisa iz oblasti ekonomije koji će biti u interesu bržeg napretka i stvaranja povoljnije poslovne klime, kao i da radi na usavršavanju proizvodnje, principa rada i organizacije poslovanja prema svetskim standardima, trendovima i tehnologijama. Danas GRADAC 97 objedinjuje 18 privatnih preduzeća iz Čačka i predstavlja privrednu snagu koja ima: • 2100 zaposlenih • 20-36 godina radnog iskustva u različitim privrednim granama • 118 miliona evra godišnjeg prometa

Od 2010. zvanično je osnovan i podmladak Udruženja GRADAC 97, koga čine direktni naslednici članova Udruženja, uključeni u rad preduzeća članica. Cilj osnivanja podmlatka Udruženja je unošenje svežih ideja i ambicija u rad Udruženja od strane mladih i internacionalno orijentisanih menadžera, prenošenje znanja i iskustava starijih članova na mlađe, priprema mladih naslednika za preuzimanje određenih funkcija i odgovornosti u preduzećima, kao i bolja saradnja sa internacionalnim institucijama radi boljeg i bržeg razvoja i većeg izvoza preduzeća članica.

Misija Udruženja GRADAC 97 je unapređenje privređivanja članova udruženja i obezbeđenje boljeg poslovnog okruženja.Vizija Udruženja GRADAC 97 je da postane reprezentativna asocijacija privrednika u Srbiji i u regionu, koja će biti bitan društveni partner državnim i lokalnim institucijama, kao i bitan partner u multilateralnoj privrednoj saradnji sa sličnim udruženjima u Evropi i svetu. Ciljevi i delatnost udruženja se ogledaju kroz: zastupanje interesa članova, ispitivanje domaćeg i inostranog tržišta radi plasmana proizvoda, udruživanje rada na razvoju i usavršavanju proizvoda, zajednički menadžment, marketing i prodaja u zemlji i inostranstvu, usavršavanje i spezijalizacija stručnih kadrova članica, pružanje i razmena kvalitetnih informacija radi pronalaženja potencijalnih partnera, saradnja sa lokalnom i državnom administracijom na unapređenju poslovnog ambijenta i ekonomskog razvoja, povezivanje, saradnja i razmena informacija i znanja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, organizovan pristup fondovima i drugim izvorima finansiranja međunarodnih organizacija i institucija, i dr. GRADAC 97 je stalni član u Privrednom Savetu grada Čačka, Opštinskom koordinacionom odboru za socijalnu politiku, lokalnom Savetu za zapošljavanje i dr. Aktivni je učesnik u brojnim raspravama o nacrtima zakona, tribinama, kao i organizaciji seminara, prezentacija i promocija. Pored navedenog, Udruženje je veoma aktivno u pružanju različitih vrsta humanitarne pomoći, a značajno doprinosi i razvoju kulture, sporta i drugih neprivrednih oblasti života i rada.

Image